Požární systémy EPS

Systémy EPS slouží k včasné signalizaci výskytu požáru v objektu i na volném prostranství.
Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech:
 1. Ionizační detektory reagují na rychle se rozhořívající požáry charakteristické hořícími částicemi určitých rozměrů.

 2. Fotoelektrické reagují na požáry s pomalu doutnajícím ohněm, obdobně jako laserové detektory, které jsou cca 50x citlivější.

 3. Termické detektory reagují na zvýšení teploty.

 4. Existují také kombinované detektory, které v sobě spojují funkce výše popsaných detektorů.

 5. Některé z detektorů umožňují sledování naměřených veličin v čase a tak minimalizují riziko falešných poplachů.

Nachází-li se v ohroženém prostoru lidé, je pravděpodobné, že si tito všimnou vznikajícího požáru dříve než jej zaznamenají
detektory. Pro případy hlášení vyvolaného lidským zásahem mohou být v objektu instalovány tísňové tlačítkové hlásiče požáru.
Detektory a hlásiče jsou v závislosti na typu individuálně adresovatelné, což umožňuje přesnou lokalizaci místa, kde došlo ke hlášení z čidla. Pro zpracování takovéhoto hlášení se používají ústředny. V případě vyhodnocení požáru ústřednou může systém požární signalizace v součinnosti s ostatními systémy zajistit následující činnosti:
 1. spuštění optické a akustické signalizace v ohrožených prostorech objektu a řídícím centru

 2. sdělení poplachového hlášení na pult centralizované ochrany (PCO) veřejného hasičského sboru

 3. ve spolupráci se systémem místního rozhlasu (PA) spustit evakuační hlášení

 4. uvolnit dveře, které jsou pro průchod blokovány přístupovým systémem, tak, aby se jimi dalo bez problémů projít

 5. zapnout světla na únikových cestách, označení únikových východů

 6. vyřadit z činnosti technologická zařízení a spustit odsávání kouře z ohrožených oblastí

 7. aktivovat kamery umístěné v ohrožené oblasti (zjištění, zda se v oblasti ještě někdo nachází)
© CERBER | webdesign & programming by jang | Návštěvnost: 4454